Việc khấu trừ thuế GTGT (VAT) và xác định doanh thu tính tỷ lệ phân bổ thuế GTGT đối với hoạt động của ngân hàng

  • Bài viết
  • 25 tháng 6, 2011
  • 466 lượt xem
  • 0 bình luận
CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -          Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; -          Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế; -          Công văn số 2020/TCT-CS ngày 26/05/2009 của Tổng Cục Thuế, LUẬT SƯ TƯ VẤN: Tại công văn số 2020/TCT-CS ngày 26/05/2009 của Tổng cục Thuế trả lời công văn số 217/NHNT-KTTC ngày 17/02/2009 củ Ngân Hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương và công văn số 393/CT-KTT ngày 20/03/2009 của Cục Thuế  tỉnh Đồng Tháp về việc khấu trừ thuế GTGT và xác định doanh thu tính tỷ lệ phân bổ thuế GTGT với hoạt động của Ngân Hàng như sau: Về khấu trừ thuế GTGT (VAT): Điểm 1(1.6) mục II phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2009 của Bộ Tài chính, hướng dẫn: Hoạt động “chuyển nhượng quyền sử dụng đất” không thuộc diện chịu thuế GTGT. Tiết c (c.2), Điểm1, mục III, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “… Đối với tài sản cố đinh đầu tư, mua sắm hoặc được tặng cho để sử dụng vào các mục đích dưới đây thì thuế GTGT tương ứng ghi trên hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ tạo thành tài sản cố định đó không tính vào thuế GTGT đầu vào được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định (TSCĐ) chuyên dùng để sản suất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; nhà làm trụ sở văn phòng và các thiết bị chuyên dùng cho hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng, Công ty kinh doanh chứng khoán, các bệnh viện, trường học, TSCĐ dùng vào mục đích phúc lợi của cơ sở kinh doanh (không phân biệt nguồn vốn đầu tư) ”. Căn cứ vào các hướng dẫn trên, trường hợp Chi nhánh Ngân hàng thương mại Đồng Tháp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu chế suất Cao Lãnh để hình thành nhà làm trụ sở văn phòng chi nhánh NHNT Đồng Tháp không được khấu trừ số thuế GTGT của tài sản là nhà đất nhận chuyển Về xác định doanh thu tính tỷ lệ phân bổ thuế GTGT (VAT): Doanh thu để tính tỷ lệ (%) phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (trong trường hợp Ngân hàng không hoạch toán được thuế GTGT đầu vào được khấu trừ) là doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT (VAT) so với tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, trường hợp Ngân hàng có doanh thu về lãi cho vay nội bộ thì doanh thu này theo căn cứ vào các quy định về việc hoạch toán doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra để tính phân bổ thuế GTGT. Liên Hệ với chúng tôi Mọi vướng mắc cho từng trường hợp cụ thể về thuế tại Việt Nam, bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ liên lạc ghi trên website này. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ và đưa ra những ý kiến tư vấn tốt nhất. Chúc bạn thành công!

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :