Phối hợp trao đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

  • Bài viết
  • 28 tháng 6, 2011
  • 424 lượt xem
  • 0 bình luận
Quy trình phối hợp trao đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp giữa cơ quan thuế và cơ quan dăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp vừa được Tổng cục thuế ban hành tại Quyết định 1403/QĐ-TCT. Theo đó, hai cơ quan thống nhất dùng chung 9 danh mục hệ thống, nhằm đảm bảo đồng bộ cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp giữa hai ngành, gồm trao đổi danh mục dùng chung; đồng bộ thông tin doanh nghiệp khi bắt đầu triển khai hệ thống; trao đổi thông tin đăng ký mới doanh nghiệp; trao đổi thông tin đăng ký mới đơn vị trực thuộc; trao đổi thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; trao đổi thông tin doanh nghiệp chuyển địa điểm; trao đổi thông tin doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh; trao đổi thông tin thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; trao đổi thông tin khôi phục tạm ngừng kinh doanh. Mục đích của quy trình là nhằm kết nối, trao đổi thông tin giữa Hệ thống Đăng ký thuế của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) với Hệ thống Đăng ký kinh doanh quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trong quá trình xử lý thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với các loại hình doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp.  

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :