Nộp thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên làm việc tại chi nhánh công ty

CĂN CỨ PHÁP LUÂT: -          Luật thuế thu nhập cá nhân của Quốc Hội khóa VII, kỳ họp  2, số 04/2007/QH12 ngày 21/12/2007; -          Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân LUẬT SƯ TƯ VẤN: Tại điểm a khoản 1 điều 24 Luật thuế thu nhập cá nhân của Quốc Hội khóa VII, kỳ họp  2, số 04/2007/QH12 ngày 21/12/2007 quy định: “Tổ chức, cá nhân tar thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế” Tại tiết 2.1.4, điểm 2.1, khoản 2, mục II, phần D Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định: “Nơi nộp hồ sơ khai thuế tháng hoặc quý và hồ sơ quyết toán thuế. ii) Đối với đơn vị trả thu nhập là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh: Nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh”. Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Chi nhánh công ty là đơn vị trực tiếp chi trả thu nhập cho nhân viên đang làm việc tại Chi nhánh thì thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân hàng tháng hoặc quý và quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý Chi nhánh. Chi nhánh có trách nhiệm khấu trừ thuế phải nộp theo tiền lương, tiền công trả cho nhân viên  

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :

Tin liên quan

Danh mục

Loading...

Bài xem nhiều

Bài nổi bật