Khấu trừ thuế GTGT (VAT) trong trường hợp bên Việt Nam nộp hộ các nhà thầu nước ngoài

  • Bài viết
  • 25 tháng 6, 2011
  • 444 lượt xem
  • 0 bình luận
CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -          Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; -          Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế; -          Công văn số 4975/TCT-CS ngày 02/12/2009 của Tổng Cục Thuế, LUẬT SƯ TƯ VẤN: Tại công văn số 4975/TCT-CS ngày 02/12/2009 Tổng cục thuế  trả lời công văn số 1527/CT-KTT ngày 12/11/2009 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài đối với việc khấu trừ thuế GTGT trong trường hợp Bên Việt Nam nộp hộ các Nhà thầu nước ngoài, Tổng cục thuế có ý kiến như sau: 1. Đối với các hợp đồng thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính. Tại điểm 2 mục II phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định: “Số thuế GTGT Bên Việt Nma đã nộp hộ cho các Nhà thầu nước ngoài là số thuế GTGT đầu vào của Bên Việt Nam và được khấu trừ theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Chứng từ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ của Bên Việt Nam là biên lai nộp thuế giá trị gia tăng hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước có đóng dấu xác nhận của cơ quan Kho bạc nhà nước về số thuế GTGT (VAT) đã nộp”. Căn cứ theo quy định trên thì Bên Việt Nam được khấu trừ số thuế GTGT đã nộp thay cho các Nhà thầu nước ngoài  theo quy định của Luật thuế GTGT (VAT) và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 2. Đối với các Hợp đồng thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính. Tại mục III phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/22008 quy định: “ Bên Việt Nam có trách nhiệm đăng ký thuế đối với cơ quan thuế nhà nước để thực hiện nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trong phạm vi 20 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng”. Tại khoản a điểm 1.3. mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn về thuế GTGT quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau: “Có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam”. Căn cứ theo các quy định trên thì Bên Việt Nam được khấu trừ số thuế GTGT (VAT) đã nộp thay cho các Nhà thầu  nước ngoài nếu có chứng từ chứng minh việc nộp thuế GTGT thay cho nhà thầu nước ngoài theo quy định của Bộ Tài chính. Liên Hệ với chúng tôi Mọi vướng mắc cho từng trường hợp cụ thể về thuế tại Việt Nam, bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ liên lạc ghi trên website này. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ và đưa ra những ý kiến tư vấn tốt nhất. Chúc bạn thành công!

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :