Giữ nguyên nội dung đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu tự động

  • Bài viết
  • 28 tháng 6, 2011
  • 443 lượt xem
  • 0 bình luận
Cụ thể, theo phương án đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu tự động tại Nghị quyết 25/NQ-CP, Bộ Công Thương có trách nhiệm ban hành văn bản quy định biện pháp kỹ thuật kiểm soát hàng hóa nhập khẩu, hạn chế nhập siêu, chống suy giảm kinh tế theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Chính phủ yêu cầu văn bản này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2011 để thay thế việc thực hiện thủ tục cấp phép tự động nhập khẩu đã quy định trước đây tại Thông tư số 17/2008/TT-BTC. Ngoài ra, để đảm bảo tính khả thi của việc xây dựng hàng rào kỹ thuật thay thế thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu tự động, tại văn bản 854/TTg-KSTT, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ động nghiên cứu, đánh giá, xây dựng đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho nhóm sản phẩm,  hàng hóa nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Bên cạnh đó, tích cực phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thành Dự án "Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật" quy định tại Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia " Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020". Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương xây dựng lộ trình áp dụng các biệp pháp kỹ thuật thay thế dần thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu tự động, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2011. Trong thời gian xây dựng các biện pháp kỹ thuật, Bộ Công Thương được tiếp tục duy trì thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu tự động.
Giấy phép nhập khẩu tự động được Bộ Công Thương cấp cho thương nhân dưới hình thức xác nhận đơn đăng ký nhập khẩu cho mỗi lô hàng. Riêng hàng hoá nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ, nhập khẩu từ các khu phi thuế quan (kể cả kho ngoại quan) vào nội địa được xác nhận đăng ký nhập khẩu theo thời gian, không quá 30 ngày.
Theo VGP News
 

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :