Doanh nghiệp nước ngoài có thể cung cấp các dịch vụ quảng cáo nào

 • Bài viết
 • 18 tháng 4, 2018
 • 759 lượt xem
 • 0 bình luận
Doanh nghiệp nước ngoài có thể cung cấp các dịch vụ quảng cáo nào

Doanh nghiệp nước ngoài có thể cung cấp các dịch vụ quảng cáo nào, dưới các hình thức gì tại Việt Nam?

Về loại dịch vụ quảng cáo Việt Nam cam kết cho phép các nhà đầu tư nước ngoài cung cấp các dịch vụ sau tại Việt Nam:
 • Dịch vụ bán và cho thuê thời gian và không gian quảng cáo;
 • Dịch vụ lập kế hoạch, chuẩn bị và thực hiện quảng cáo;
 • Các dịch vụ quảng cáo khác.
Về hình thức hiện diện thương mại Các doanh nghiệp nước ngoài muốn cung cấp các dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam chỉ có thể lựa chọn các hình thức sau:
 • Lập văn phòng đại diện;
 • Tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác Việt Nam đã được phép kinh doanh quảng cáo tại Việt Nam;
 • Lập liên doanh với đối tác Việt Nam đã được phép kinh doanh quảng cáo tại Việt Nam (với điều kiện phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 51% vốn pháp định của liên doanh; hạn chế này sẽ được bãi bỏ kể từ ngày 1/1/2009);

Ngoài ra, các doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài không có hiện diện thương mại  tại Việt Nam như nêu ở trên cũng được phép cung cấp dịch vụ quảng cáo cho các khách hàng tại Việt Nam thông qua phương thức cung cấp qua biên giới. Trong cam kết gia nhập WTO, Việt Nam không hạn chế phương thức cung cấp này.

Về loại sản phẩm được quảng cáo Các doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài hoặc FDI được phép quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm nào mà doanh nghiệp quảng cáo Việt Nam được phép quảng cáo trừ rượu và thuốc lá.

Đối với thuốc lá, Việt Nam không cam kết cho phép nhà quảng cáo nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quảng cáo thuốc lá tại Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào.

Đối với rượu, Việt Nam cam kết cho phép các doanh nghiệp quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài được quảng cáo sản phẩm này với điều kiện việc quảng cáo rượu phải tuân thủ các quy định của Nhà nước (các quy định này sẽ được áp dụng trên cơ sở không phân biệt đối xử giữa các công ty quảng cáo Việt Nam và các công ty quảng cáo có vốn đầu tư nước ngoài).

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

 • TAG :