Đặc cách việc đánh số hoá đơn cho doanh nghiệp FDI

  • Bài viết
  • 28 tháng 6, 2011
  • 478 lượt xem
  • 0 bình luận
Công ty TNHH DSM Nutritional Products Vietnam (Công ty DSM) là doanh nghiệp có vốn nước ngoài đầu tiên được Bộ Tài chính “đặc cách” trong việc đánh số thứ tự trên các tờ hoá đơn với lý do việc chỉnh sửa phần mềm kế toán của Công ty này… rất phức tạp. Theo Thông tư 153/2010/TT-BTC, trong trường hợp phải ghi liên tiếp nhiều số hoá đơn thì dòng ghi hàng hoá cuối cùng của số hoá đơn trước phải ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi hàng hoá đầu tiên của số hoá đơn sau phải ghi cụm từ “tiếp số trước”. Trên hoá đơn phải liệt kê đầy đủ các mặt hàng theo thứ tự liên tục từ số hoá đơn này đến số hoá đơn khác. Tuy nhiên, do hệ thống phần mềm kế toán của Công ty DSM là phần mềm kế toán toàn cầu, việc chỉnh sửa để đáp ứng quy định của Thông tư 153/2010/TT-BTC rất phức tạp nên khi in hoá đơn liên tiếp nhiều trang, trên hoá đơn không thể thể hiện được dòng chữ “tiếp số sau” và “tiếp số trước” mà chỉ có thể thể hiện được số thứ tự của từng trang hoá đơn. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty DSM nói riêng và công ty có vốn đầu tư nước ngoài khác đang sử dụng phần mềm kế toán toàn cầu nói chung, Bộ Tài chính cho phép, trong trường hợp khi bán hàng hoá, dịch vụ, nếu danh mục hàng hoá, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một tờ hoá đơn thì được ghi liên tiếp nhiều số hoá đơn và đánh số thứ tự của các số hoá đơn liên tục bắt đầu từ số 1. Trang thứ nhất đánh số “page 1 of n”; trang thứ hai đánh số “page 2 of n”… trang thứ n đánh số “page n of n”.
Thông tin về người bán, người mua được ghi đầy đủ ở số hoá đơn đầu tiên; chữ ký và dấu của người bán (nếu có), chữ ký người mua, giá thanh toán, phụ thu, phí thu thêm, chiết khấu thương mại, thuế giá trị gia tăng được ghi trong số hoá đơn cuối cùng và gạch chéo phần còn trống (nếu có).
Mạnh Bôn
 

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :