Chuyển đổi doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài thành liên doanh

1. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Doanh nghiệp đề nghị chuyển đổi nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 101/2006/NĐ-CP và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác về nội dung hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp. - Bước 2: Sở Kế hoạch và đầu tư nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu từ chối hoặc có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì thông báo rõ lý do với doanh nghiệp bằng văn bản. Nếu hồ sơ đã đạt yêu cầu thì Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư. - Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 2. Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: 34 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị 3. Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ bao gồm: - Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp, trong đó nêu rõ nội dung chuyển đổi do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (theo mẫu) - Dự thảo điều lệ công ty TNHH 1 thành viên - Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh . - Bản sao hợp lệ giấy phép đầu tư và các giấy phép điều chỉnh. - Trường hợp khi chuyển đổi doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư thì trong hồ sơ chuyển đổi còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh. * Số lượng hồ sơ: 03 Bộ 4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 8. Lệ phí: Không 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11ngày 29/11/2005 - Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư. (Ngày ban hành 22/9/2006) - Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của chính phủ quy định về việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của doanh ghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Ngày ban hành 21/9/2006. - Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam, Ngày ban hành: 9/10/2006

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :