Chuyển đổi doanh nghiệp

Chuyển đổi DN tư nhân thành công ty TNHH chỉ cần nộp 1 bộ hồ sơ
Chuyển đổi DN tư nhân thành công ty TNHH chỉ cần nộp 1 bộ hồ sơ
 • Chuyển đổi doanh nghiệp
 • 28 thГЎng 6, 2011

  Đây là phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết 70/NQ-CP. Bởi cho tới nay, ...

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
 • Chuyển đổi doanh nghiệp
 • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 ...

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Chuyển đổi doanh nghiệp
 • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 ...

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Chuyển đổi doanh nghiệp
 • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 ...

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
 • Chuyển đổi doanh nghiệp
 • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 ...

ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
 • Chuyển đổi doanh nghiệp
 • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm ...

Chuyển doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH chỉ cần nộp 1 bộ hồ sơ
Chuyển doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH chỉ cần nộp 1 bộ hồ sơ
 • Chuyển đổi doanh nghiệp
 • 10 thГЎng 6, 2011

Đây là phương án đơn giản hóa vừa được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 27/12/2010 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế ...

Việc chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được quy định như thế nào?
Việc chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được quy định như thế nào?
 • Chuyển đổi doanh nghiệp
 • 10 thГЎng 6, 2011

Theo Điều 31 của Nghị định 102/2010/NĐ-CP, việc chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được quy định như sau:   1. ...

Việc chuyển đổi công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quy định như thế nào?
Việc chuyển đổi công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quy định như thế nào?
 • Chuyển đổi doanh nghiệp
 • 10 thГЎng 6, 2011

Theo Điều 32 của Nghị định 102/2010/NĐ-CP, việc chuyển đổi công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quy ...

Việc chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần được quy định như thế nào theo quy định của Nghị định 102/2010/NĐ-CP?
Việc chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần được quy định như thế nào theo quy định của Nghị định 102/2010/NĐ-CP?
 • Chuyển đổi doanh nghiệp
 • 10 thГЎng 6, 2011

Theo Điều 33 của Nghị định 102/2010/NĐ-CP, việc chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần được quy định như sau:   1. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 100% vốn ...

Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn
Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Chuyển đổi doanh nghiệp
 • 30 thГЎng 5, 2011

Các nội dung tư vấn của chuyển đổi loại hình công ty: 1. Tư vấn các quy định của pháp luật về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Tư vấn chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành ...

Tư vấn chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn
Tư vấn chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Chuyển đổi doanh nghiệp
 • 30 thГЎng 5, 2011

Các nội dung tư vấn của chuyển đổi loại hình công ty: 1. Tư vấn các quy định của pháp luật về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Tư vấn chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn ...

Chuyển đổi Công Ty TNHH hai thành viên thành Công Ty cổ phần
Chuyển đổi Công Ty TNHH hai thành viên thành Công Ty cổ phần
 • Chuyển đổi doanh nghiệp
 • 28 thГЎng 5, 2011

Chuyển đổi Công Ty  TNHH hai thành viên thành Công Ty  cổ phần là hình thức tái cơ cấu lại công ty thông qua hoạt động Chuyển đổi loại hình hoạt động công ty từ Công ty TNHH hai thành viên thành ...

Tư vấn chuyển đổi công ty tnhh 1 thành viên thành 2 thành viên
Tư vấn chuyển đổi công ty tnhh 1 thành viên thành 2 thành viên
 • Chuyển đổi doanh nghiệp
 • 27 thГЎng 5, 2011

Các nội dung tư vấn của chuyển đổi loại hình công ty: 1. Tư vấn các quy định của pháp luật về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Tư vấn chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành ...

Chuyển đổi công ty tnhh 2 thành viên thành công ty cổ phần.
Chuyển đổi công ty tnhh 2 thành viên thành công ty cổ phần.
 • Chuyển đổi doanh nghiệp
 • 27 thГЎng 5, 2011

Chuyển đổi công ty Pháp luật quy định về chuyển đổi công ty như sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể được chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc ngược lại. Thủ tục chuyển đổi công ...

Chuyển đổi doanh nghiệp 100% nước ngoài tại Việt Nam
Chuyển đổi doanh nghiệp 100% nước ngoài tại Việt Nam
 • Chuyển đổi doanh nghiệp
 • 27 thГЎng 5, 2011

Đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp nước ngoài tại Thanh Hóa Các hình thức chuyển đổi doanh nghiệp · Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do một tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư ...

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài
Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài
 • Chuyển đổi doanh nghiệp
 • 20 thГЎng 4, 2011

BVL LawFirm tư vấn khách hàng nước ngoài thành lập công ty 100% vốn nươc ngoài tại Việt Nam, BVL hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ từ A-Z như tư vấn trước khi thành lập công ty 100% nước ngoài, soạn ...

Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành doanh nghiệp 100% vốn trong nước
Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành doanh nghiệp 100% vốn trong nước
 • Chuyển đổi doanh nghiệp
 • 17 thГЎng 4, 2011

Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành doanh nghiệp 100% vốn trong nước Luật Bắc Việt Law Firm chuyên tư vấn thủ tục Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành ...

Chuyển đổi doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài thành liên doanh
Chuyển đổi doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài thành liên doanh
 • Chuyển đổi doanh nghiệp
 • 17 thГЎng 4, 2011

1. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Doanh nghiệp đề nghị chuyển đổi nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 101/2006/NĐ-CP và phải chịu ...

Khi tiến hành việc Chuyển đổi từ Công Ty TNHH thành Công Ty cổ phần
Khi tiến hành việc Chuyển đổi từ Công Ty TNHH thành Công Ty cổ phần
 • Chuyển đổi doanh nghiệp
 • 08 thГЎng 4, 2011

Khi tiến hành việc Chuyển đổi từ Công Ty TNHH thành Công Ty cổ phần, Quý khách hàng tiến hành theo trình tự thủ tục sau: 1. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nhà nước Chuyển ...