Chính sách thuế đối với lãi tiền cho vay phát sinh tại Việt Nam của ngân hàng phát triển HÀn Quốc theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần

  • Bài viết
  • 25 tháng 6, 2011
  • 383 lượt xem
  • 0 bình luận
CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -          Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; -          Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế; -          Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/3/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT; -          Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT; -          Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế; -          Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của của Luật thuế giá trị gia tăng; -          Công văn số 1141/TCT-HTQT ngày 30/3/2009, LUẬT S Ư T Ư V ẤN: Tại công văn số 1141/TCT-HTQT ngày 30/03/2009 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 531/CT/CT&HT ngày 13/3/2009 của Cục thuế tỉnh Phú Thọ về việc  hướng dẫn chính sách thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc( Hiệp định thuế), Tổng cục Thuế có  ý kiến như sau: - Khoản 3, Điều 11 lãi tiền cho vay của Hiệp định thuế quy định:” Mặc dù đã có những quy định tại khoản 2, lãi tiền cho vay phát sinh tại một Nước kí kết và trả cho Chính Phủ của Nước kí kết kia bao gồm cả các cơ quan chính quyển cơ sở và chính quyền địa phương tại Nước đó, trả cho Ngân hàng trung ương của Nước kí kết kia sẽ được miễn thuế tại Nước kí kết thứ nhất” - Khoản 4b.(li), Điều 11( Lãi tiền cho vay) của hiệp định thuế quy định một trong những “ Ngân hàng Trung ương” của Hàn Quốc là “ ngân hàng xuất- nhập khẩu Hàn Quốc, ngân hàng Phát Triển Hàn Quốc và cơ sở tài chính khác thực hiện các chức năng có tính chất chính Phủ như được quy định chi tiết và được thỏa thuận trong các công hàm trao đổi giữa các nhà chức trách có thẩm quyền của hai Nước ký kết” Theo quy định nêu trên, lãi từ tiền cho vay phát sinh tại Việt Nam của Ngân hàng Phát Triển Hàn Quốc chỉ được miễn thuế tại Việt Nam nếu ngân hàng Phát Triển Hàn Quốc thực hiện các chức năng có tính chất Chính phủ như được quy định chi tiết và được thỏa thuận trong các công hàm trao đổi giữa các nhà chức trách có thẩm quyền của hai nước ký kết. Hiện nay, Tổng cục thuế tại Việt Nam và tổng cục Thuế Hàn Quốc chưa có thỏa thuận song phương nào liên quan đến lãi tiền cho vay của ngân hàng Phát Triển Hàn Quốc theo Hiệp định thuế. Do đó, thu nhập từ lãi tiền cho vay ngân hàng Phát Triển Hàn Quốc thu được sẽ phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam. Liên Hệ với chúng tôi Mọi vướng mắc cho từng trường hợp cụ thể về thuế tại Việt Nam, bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ liên lạc ghi trên website này. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ và đưa ra những ý kiến tư vấn tốt nhất. Chúc bạn thành công!

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :