Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

-    Luật quản lý thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; -    Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế; -    Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế; LUẬT SƯ TƯ VẤN: Việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế và Thẻ mã số thế cá nhân trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của người nộp thuế. Cơ quan thuế cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế và Thẻ mã số thuế cá nhân trong các trường hợp cụ thể sau: a) Cấp lại cho trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế: Khi mất giấy chứng nhận đăng ký thuế, người nộp thuế phải kê khai với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế gồm: - Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế trong đó nêu rõ tên, địa chỉ, mã số thuế, nguyên nhân mất, nơi mất, đề nghị cấp lại và cam đoan chịu trách nhiệm về việc khai báo và sử dụng mã số thuế. - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư, Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (bản sao có chứng thực). b) Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong trường hợp chỉ tiêu trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế thay đổi: Khi có các nội dung ghi trên các chỉ tiêu trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế thay đổi như đổi tên doanh nghiệp, thay đổi trụ sở đến địa bàn quận, huyện khác hoặc tỉnh, thành phố khác ….. người nộp thuế phải thực hiện các thủ tục cấp lại. Hồ sơ bao gồm: - Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế; - Văn bản điều chỉnh chỉ tiêu thay đổi; - Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế; - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư, Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (bản sao có chứng thực); c) Cấp lại cho trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát: Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát, hỏng, người nộp thuế làm thủ tục để được cơ quan thuế cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế bao gồm: - Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế; - Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát. d) Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân: Cá nhân bị mất Thẻ mã số thuế cá nhân hoặc bị rách, nát, hỏng, làm đơn đề nghị cơ quan Thuế cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân. Trong đơn phải ghi rõ: Mã số thuế, họ tên, số chứng minh thư nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài), nơi đăng ký cấp thẻ trước đó. Trường hợp đổi thẻ phải nộp lại thẻ cũ cho cơ quan thuế.
 

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :

Tin liên quan

Danh mục

Loading...

Bài xem nhiều

Bài nổi bật