Bỏ nhiều điều kiện trong ký kết hợp đồng tín dụng đầu tư

  • Bài viết
  • 28 tháng 6, 2011
  • 354 lượt xem
  • 0 bình luận
  Các phương án đơn giản hóa TTHC của Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết 63/NQ-CP. Một trong những phương án tiêu biểu là việc bỏ nhiều điều kiện không cần thiết trong ký kết hợp đồng tín dụng đầu tư (HĐTD) thuộc nhóm Thủ tục cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (áp dụng cho cả các quỹ quay vòng). Trước tiên, phương án đơn giản hóa của Chính phủ đề nghị bỏ tất cả các tài liệu yêu cầu khách hàng phải nộp. Thay vào đó là bổ sung các tài liệu chuyển từ giai đoạn thẩm định sang, như: Giấy phép khai thác và sử dụng nguồn nước (đối với dự án cấp nước); Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc), Quyết định giao đất, cho thuê đất của UBND tỉnh;...   Bỏ 7 điều kiện, giảm bớt phiền hà Quy định mới giảm bớt rất nhiều phiền hà cho người dân và doanh nghiệp thông qua việc bãi bỏ 7 điều kiện không cần thiết, gồm: - Việc ký kết HĐTD thực hiện đồng thời với việc ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vay hoặc ký sau Hợp đồng bảo đảm tiền vay. - Dự án đã có thông báo cho vay vốn tín dụng đầu tư của Tổng Giám đốc (đối với dự án không phân cấp) hoặc của Giám đốc (đối với dự án phân cấp). - Tại thời điểm ký HĐTD không xuất hiện các yếu tố bất lợi cho việc thực hiện dự án. - Nếu phát hiện những yếu tố ảnh hưởng đến an toàn tín dụng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đình chỉ việc ký kết HĐTD. - Trường hợp dự án được đầu tư bằng vốn tín dụng đầu tư và vốn vay các tổ chức cho vay khác, việc ký HĐTD với các tổ chức cho vay khác phải đảm bảo không ảnh hưởng đến HĐTD đã ký với NHPT. - Đối với cho vay thỏa thuận: Các dự án thuộc đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư (TDĐT) của Nhà nước đã ký HĐTD với NHPT, nhưng dự án chưa đủ điều kiện để giải ngân nguồn vốn TDĐT theo quy định của NHPT, hoặc các dự án có đủ điều kiện giải ngân nguồn vốn TDĐT nhưng chưa cân đối được nguồn vốn TDĐT và chủ đầu tư có nhu cầu về vốn để thực hiện dự án. - Thời hạn cho vay thỏa thuận phù hợp với thời gian để hoàn thiện điều kiện giải ngân vốn TDĐT. Thời gian cho vay tối đa là 6 tháng kể từ thời điểm ký HĐTD. Ngoài ra, quy định mới còn chuyển một số điều kiện như: "Chỉ thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản giải ngân thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất khi Chủ đầu tư không có nợ quá hạn (gốc và lãi) đối với tất cả các dự án, khoản vay đang có quan hệ tín dụng"; "Đối với các dự án được hỗ trợ lãi suất: Thời gian vay được hỗ trợ lãi suất tối đa 24 tháng kể từ ngày giải ngân đối với từng khoản vay. Việc hỗ trợ lãi suất được thực hiện kể từ ngày 1/4/2009 đến ngày 31/12/2011" sang điều kiện để thực hiện thủ tục Hỗ trợ lãi suất 4% vì các điều kiện này bản chất là thuộc thủ tục "Hỗ trợ lãi suất 4%".
Theo Chinhphu.vn
 

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :