Bài viết

Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế TNCN đối với lao động là công nhân xây dựng thời vụ dưới 03 tháng, không ký HĐLĐ với DN
Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế TNCN đối với lao động là công nhân xây dựng thời vụ dưới 03 tháng, không ký HĐLĐ với DN
  • Thuế thu nhập
  • 28 tháng 6, 2011

ướng dẫn về nghĩa vụ thuế TNCN đối với lao động là công nhân xây dựng thời vụ dưới 03 tháng, không ký HĐLĐ với DN.

Nguyên tắc xác định thuế TNDN công ty thủy điện hạch toán độc lập
Nguyên tắc xác định thuế TNDN công ty thủy điện hạch toán độc lập
  • Thuế thu nhập
  • 25 tháng 6, 2011

Căn cứ vào Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế; Thông tư số ...

Ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chức kinh doanh phát triển hạ tầng trong KCN, KCX
Ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chức kinh doanh phát triển hạ tầng trong KCN, KCX
  • Thuế thu nhập
  • 25 tháng 6, 2011

Căn cứ Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành ...

Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp giữa đơn vị ngân hàng trực thuộc hạch toán phụ thuộc
Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp giữa đơn vị ngân hàng trực thuộc hạch toán phụ thuộc
  • Thuế thu nhập
  • 25 tháng 6, 2011

Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp giữa đơn vị ngân hàng trực thuộc hạch toán phụ thuộc căn cứ Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008...