Tư vấn thành lập trung tâm

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC MỞ TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC MỞ TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
 • Tư vấn thành lập trung tâm
 • 24 thГЎng 6, 2011

LUẬT SƯ TƯ VẤN: 1. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động của trung tâm giới thiệu việc làm: - Đã thành lập doanh nghiệp hoạt động nghề kinh doanh có ngành nghề môi giới và giới ...

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM TIN HỌC, NGOẠI NGỮ, BDVH (áp dụng cho hà nội, thành phố Hồ Chí Minh)
THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM TIN HỌC, NGOẠI NGỮ, BDVH (áp dụng cho hà nội, thành phố Hồ Chí Minh)
 • Tư vấn thành lập trung tâm
 • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: QĐ số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ- tin học. LUẬT SƯ TƯ ...

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ (TƯ THỤC)
THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ (TƯ THỤC)
 • Tư vấn thành lập trung tâm
 • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006 có hiệu lực từ ngày 01/06/2007; - Số 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều ...

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
 • Tư vấn thành lập trung tâm
 • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: Quyết định 43/2008/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT V/v ban hành điều lệ trường THCN. LUẬT SƯ TƯ VẤN: 1. Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại ...

Tư vấn thành lập trung cấp nghề
Tư vấn thành lập trung cấp nghề
 • Tư vấn thành lập trung tâm
 • 31 thГЎng 5, 2011

Bắc Việt Luật là công ty chuyên nghiệp hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn luật. Bắc Việt Luật chuyên tư vấn thủ tục thành lập trường trung cấp nghề, cung cấp hồ sơ xin thành lập ...

Tư vấn thành lập trung tâm đào tạo
Tư vấn thành lập trung tâm đào tạo
 • Tư vấn thành lập trung tâm
 • 31 thГЎng 5, 2011

Bắc Việt Luật là công ty chuyên nghiệp hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn luật. Bắc Việt Luật chuyên tư vấn thủ tục thành lập Trung tâm Trung tâm đào tạo, cung cấp hồ sơ xin thành lập ...

Tư vấn thành lập trung tâm tin học
Tư vấn thành lập trung tâm tin học
 • Tư vấn thành lập trung tâm
 • 31 thГЎng 5, 2011

Hướng dẫn xin giấy phép thành lập Trung tâm tin học với các nội dung: Tư vấn điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, lập hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ, lập đề án thành lập trung tấm ...

Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ
Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ
 • Tư vấn thành lập trung tâm
 • 31 thГЎng 5, 2011

Hướng dẫn xin giấy phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ với các nội dung: Tư vấn điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, lập hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ, lập đề án thành lập trung ...

Thành lập trung tâm ngoại ngữ, dạy nghề, gia sư, và các trung tâm khác nhau
Thành lập trung tâm ngoại ngữ, dạy nghề, gia sư, và các trung tâm khác nhau
 • Tư vấn thành lập trung tâm
 • 21 thГЎng 4, 2011

Hướng dẫn xin giấy phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ với các nội dung: Tư vấn điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, lập hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ, lập đề án thành lập trung ...

 Thủ tục thành lập trường trung cấp nghề
Thủ tục thành lập trường trung cấp nghề
 • Tư vấn thành lập trung tâm
 • 21 thГЎng 4, 2011

Hướng dẫn xin giấy phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ với các nội dung: Tư vấn điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, lập hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ, lập đề án thành lập trung ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật