Tư vấn giải thể công ty

Quy định mới về huỷ con dấu khi giải thể doanh nghiệp
Quy định mới về huỷ con dấu khi giải thể doanh nghiệp
 • Tư vấn giải thể công ty
 • 28 thГЎng 6, 2011

Theo Nghị định 102/2010/NĐ-CP về hướng dẫn một số điều của Luật Doanh nghiệp, kể từ ngày 15/11/2010, doanh nghiệp khi tiến hành thủ tục giải thế doanh nghiệp sẽ nộp xác nhận của cơ quan công an về huỷ con ...

Tư vấn giải thể trung tâm
Tư vấn giải thể trung tâm
 • Tư vấn giải thể công ty
 • 30 thГЎng 5, 2011

Với một quy trình tư vấn giải thể chặt chẽ, sự phối hợp của các bộ phận tư vấn: tư vấn pháp luật doanh nghiệp - tư vấn kế toán, thủ tục giải thể công ty được tiến hành nhanh chóng, ...

Tư vấn giải thể doanh nghiệp tư nhân
Tư vấn giải thể doanh nghiệp tư nhân
 • Tư vấn giải thể công ty
 • 30 thГЎng 5, 2011

Với một quy trình tư vấn giải thể chặt chẽ, sự phối hợp của các bộ phận tư vấn: tư vấn pháp luật doanh nghiệp - tư vấn kế toán, thủ tục giải thể công ty được tiến hành nhanh chóng, ...

Tư vấn giải thể công ty TNHH
Tư vấn giải thể công ty TNHH
 • Tư vấn giải thể công ty
 • 30 thГЎng 5, 2011

Với một quy trình tư vấn giải thể chặt chẽ, sự phối hợp của các bộ phận tư vấn: tư vấn pháp luật doanh nghiệp - tư vấn kế toán, thủ tục giải thể công ty được tiến hành nhanh chóng, ...

Tư vấn giải thể công ty liên doanh
Tư vấn giải thể công ty liên doanh
 • Tư vấn giải thể công ty
 • 30 thГЎng 5, 2011

Với một quy trình tư vấn giải thể chặt chẽ, sự phối hợp của các bộ phận tư vấn: tưvấn pháp luậtdoanh nghiệp - tư vấn kế toán, thủ tục giải thể công ty được tiến hành nhanh chóng, đảm ...

Tư vấn giải thể công ty hợp danh
Tư vấn giải thể công ty hợp danh
 • Tư vấn giải thể công ty
 • 30 thГЎng 5, 2011

Với một quy trình tư vấn giải thể chặt chẽ, sự phối hợp của các bộ phận tư vấn: tưvấn pháp luậtdoanh nghiệp - tư vấn kế toán, thủ tục giải thể công ty được tiến hành nhanh chóng, đảm ...

Tư vấn giải thể công ty cổ phần
Tư vấn giải thể công ty cổ phần
 • Tư vấn giải thể công ty
 • 30 thГЎng 5, 2011

Với một quy trình tư vấn giải thể chặt chẽ, sự phối hợp của các bộ phận tư vấn: tưvấn pháp luậtdoanh nghiệp - tư vấn kế toán, thủ tục giải thể công ty được tiến hành nhanh chóng, đảm ...

Tư vấn giải thể công ty 100% vốn nước ngoài
Tư vấn giải thể công ty 100% vốn nước ngoài
 • Tư vấn giải thể công ty
 • 30 thГЎng 5, 2011

Với một quy trình tư vấn giải thể chặt chẽ, sự phối hợp của các bộ phận tư vấn: tư vấn pháp luật doanh nghiệp - tư vấn kế toán, thủ tục giải thể công ty được tiến hành nhanh chóng, ...

Tư vấn giải thể chi nhánh công ty
Tư vấn giải thể chi nhánh công ty
 • Tư vấn giải thể công ty
 • 30 thГЎng 5, 2011

1. Chi nhánh của doanh nghiệp được giải thể theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm ...

Danh mục

Loading...