Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập chất phóng xạ, gọi chung là xuất nhập khẩu chất phóng xạ)

a) Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu chất phóng xạ nộp hồ sơ cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định: + Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xuất nhập khẩu chất phóng xạ). + Trong trường hợp không cấp giấy phép, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. b) Cách thức thực hiện: gửi hồ sơ trực tiếp đến Cục An toàn bức xạ và hạt nhân hoặc qua đường bưu điện. c) Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ: + Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ. + Phiếu khai báo các nguồn bức xạ. + Bản đánh giá an toàn bức xạ, gồm những nội dung sau: phân tích năng lực của cơ sở nhận hoặc sở hữu nguồn bức xạ, điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, cất giữ; chứng chỉ về nguồn bức xạ của nhà sản xuất và cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất cấp, tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng nguồn bức xạ (đối với nguồn phóng xạ hở hoặc nguồn phóng xạ kín có chu kỳ bán rã nhỏ hơn 6 tháng không cần chứng chỉ khi xin nhập khẩu nhưng phải gửi chứng chỉ này đến cơ quan có thẩm quyền sau khi đã nhập về); hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có), kèm theo bản sao giấy phép kinh doanh của cơ sở làm dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu.+ Nộp kèm theo bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn(Trong trường hợp người phụ trách an toàn bức xạ đã được cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ thì gửi bản sao chứng chỉ này). - Số lượng hồ sơ: 01 bộ. d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu chất phóng xạ. e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xuất nhập khẩu chất phóng xạ). h) Lệ phí: - Phí thẩm định: + Nguồn bức xạ thuộc nhóm 1:          300.000 đồng/1 nguồn + Nguồn bức xạ thuộc nhóm 2:          600.000 đồng/1 nguồn + Nguồn bức xạ thuộc nhóm 3:          1.200.000 đồng/1 nguồn - Lệ phí cấp phép:                              100.000 đồng i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Mẫu kèm theo). - Phiếu khai báo các nguồn bức xạ (Mẫu kèm theo). k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không. l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008; - Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và câp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ (Ghi chú: Áp dụng tạm thời, chờ văn bản hướng dẫn Luật Năng lượng nguyên tử); - Quyết định số 38/2006/QĐ-BTC ngày 13/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ (Ghi chú: Áp dụng tạm thời, chờ văn bản hướng dẫn Luật Năng lượng nguyên tử); - Công văn số 134/BKHCN-ATBXHN ngày 23/01/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện khai báo, cấp giấy phép, đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và chứng chỉ nhân viên bức xạ (Ghi chú: Áp dụng tạm thời, chờ văn bản hướng dẫn Luật Năng lượng nguyên tử).  

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :

Tin liên quan

Danh mục

Loading...

Bài xem nhiều

Bài nổi bật