Thủ tục Cấp Giấy phép biểu diễn cho các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam

Thủ tục Cấp Giấy phép biểu diễn cho các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam

Để được biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại Việt Nam thì cá nhân, tổ chức cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép tổ chức biểu diễn

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính

Bước 1: Các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại địa điểm đang ký hoạt động xin cấp giấy phép gửi hồ sơ tại trụ sở làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra nếu thiếu hoặc cần sửa đổi bổ sung thì hướng dẫn, yêu cầu thực hiện theo đúng quy định. Khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ mới làm thủ tục tiếp nhận, vào sổ theo dõi và viết phiếu hẹn trả kết quả.

Bước 2:  Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký duyệt cấp giấy phép.

Bước 3: Tổ chức nộp lệ phí (nếu có) và nhận kết quả theo phiếu hẹn.

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

c) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ * Thành phần hồ sơ : - Văn bản đăng ký thời gian và nội dung chương trình, tiết mục, vở diễn đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi đặt địa điểm hoạt động; Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp ngoài địa điểm đăng ký hoạt động phải thực hiện:

+ Thông qua một đơn vị có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Việt Nam;

+ Có giấy phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn do Sở Văn hóa - Thông tin cấp;

+ Có giấy tiếp nhận cho phép biểu diễn của Sở Văn hóa - Thông tin nơi đơn vị đến tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Chương trình biểu diễn có mời đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống ở Việt Nam hoặc diễn viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, phải thực hiện theo quy định tại Điều 16 Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

*  Số lượng hồ sơ: 01   bộ

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

f) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

g) Phí, lệ phí: Không quy định

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

i) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

+ Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại địa điểm đăng ký hoạt động phải thực hiện:

- Gửi văn bản đăng ký thời gian và nội dung chương trình, tiết mục, vở diễn đến Sở Văn hóa

- Thông tin nơi đặt địa điểm hoạt động;

- Thời gian gửi đăng ký ít nhất 05 ngày làm việc trước khi tổ chức biểu diễn.

+ Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp ngoài địa điểm đăng ký hoạt động phải thực hiện:

- Thông qua một đơn vị có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Việt Nam;

- Có giấy phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn do Sở Văn hóa

- Thông tin cấp;

- Có giấy tiếp nhận cho phép biểu diễn của Sở Văn hóa

- Thông tin địa phương nơi đơn vị đến tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

+ Chương trình biểu diễn có mời đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống ở Việt Nam hoặc diễn viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, phải thực hiện theo quy định tại Điều 16 Quy chế này.

k) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính

- Nghị định Số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng;

- Quyết định Số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của  Bộ  trưởng  Bộ  Văn hoá

- Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) về việc ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"


Tin liên quan

Danh mục

Loading...

Bài xem nhiều

Bài nổi bật