THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN (Theo Hướng dẫn số 2938/SXD-QLN&KDBĐS ngày 5/5/2009 của Sở Xây dựng Hà nội)
  • Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29/6/2006;
  • Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;
  • Căn cứ Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;
  • Căn cứ Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo bồi dưỡng kiến thức về Môi giới bất động sản. Định giá bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản;
  • Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 2/8/2008 của UBND Thành phố về việc thành lập Sở Xây dựng Hà Nội;
  • Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 23/9/2008 của UBND Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Hà Nội;
  • Căn cứ Văn bản số 119/BXD-QLN của Cục Quản lý nhà, Bộ Xây dựng ngày 4/11/2008,
Công ty Liên Việt Luật xin hướng dẫn thủ tục cấp chứng chỉ Môi giới, Định giá bất động sản như sau : I/ ĐỐI T­ƯỢNG ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN : - Chứng chỉĐịnh giá bất động sản cấp cho cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản tại Việt Nam. - Các cá nhân đăng ký cấp chứng chỉ Định giá bất động sản phải hoàn thành khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá bất động sản tại các cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng chấp thuận ; - Trường hợp người nước ngoài có chứng chỉ hành nghề Môi giới, Định giá bất động sản do nước ngoài cấp còn giá trị thì được công nhận và sử dụng để hành nghề tại Việt Nam. Chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp phải được dịch ra tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Namý. II/ ĐIỀU KIỆN, THÀNH PHẦN HỒ SƠ KHI CẤP MỚI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ  BẤT ĐỘNG SẢN : ĐIỀU KIỆN, THÀNH PHẦN HỒ SƠ CẤP MỚI CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN : 1- Cá nhân được cấp chứng chỉ Định giá bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây : - Không phải là cán bộ, công chức nhà nước; - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù; - Đã hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất động sản; - Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ; - Có hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ Định giá bất động sản theo quy định tại khoản 2 dưới đây. 2- Thành phần hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ định giá bất động sản 01 bộ, bao gồm: - Đơn đăng ký cấp chứng chỉ có dán ảnh 4 x 6 và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người xin cấp chứng chỉ. Đơn đăng ký cấp chứng chỉ theo mẫu qui định tại phụ lục 2 kèm theo Hướng dẫn này; - 02 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm chụp trong năm đăng ký cấp chứng chỉ; - Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn giá trị sử dụng)của người đăng ký cấp chứng chỉ; - Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất động sản; - Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn : tốt nghiệp cao đẳng trở lên. ĐIỀU KIỆN, THÀNH PHẦN HỒ SƠ KHI CẤP LẠI CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN : 1- Người đã được cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản được đăng ký cấp lại chứng chỉ khi chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc bị mất. 2- Hồ sơ đăng ký cấp lại chứng chỉ 01 bộ bao gồm: - Đơn đăng ký cấp lại chứng chỉ có dán ảnh 4 x 6,  nêu rõ lý do đăng ký cấp lại và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người xin cấp chứng chỉ. Đơn đăng ký cấp lại chứng chỉ theo mẫu qui định tại Phụ lục 3,4 kèm theo Hướng dẫn này ; - Có chứng chỉ cũ (đối với trường hợp bị rách, nát). - Có giấy xác minh của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương (đối với trường hợp bị mất chứng chỉ). - 02 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm chụp trong năm đăng ký cấp lại chứng chỉ; * Nội dung của chứng chỉ cấp lại được ghi như nội dung của chứng chỉ cũ (có ghi cấp lại lần thứ...) *Trường hợp đăng ký cấp lại chứng chỉ ở cơ quan khác thì phải có giấy xác nhận của cơ quan đã cấp chứng chỉ trước đây và nội dung của chứng chỉ được ghi như chứng chỉ được cấp mới. III/  CÁC TRƯỜNG HỢP THU HỒI CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN : 1- Sở Xây dựng Hà Nội  thu hồi chứng chỉ Môi giới bất động sản, định giá bất động sản do Sở Xây dựng Hà Nội đã cấp trong các trường hợp sau đây: - Người được cấp chứng chỉ mất năng lực hành vi dân sự; - Người được cấp chứng chỉ kê khai trong hồ sơ xin cấp chứng chỉ không trung thực; - Chứng chỉ bị tẩy xoá, sửa chữa; - Người được cấp chứng chỉ cho người khác mượn, thuê chứng chỉ để hành nghề; - Người được cấp chứng chỉ vi phạm các nguyên tắc hành nghề quy định tại Điều 44, Điều 51 của Luật Kinh doanh bất động sản và nội dung ghi trong chứng chỉ; - Người được cấp chứng chỉ vi phạm các quy định của pháp luật đến mức bị thu hồi chứng chỉ. 2- Người bị thu hồi chứng chỉ không được cấp lại chứng chỉ trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ. IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN : Trình tự, thủ tục nhận hồ sơ cấp (cấp lại) chứng chỉ Môi giới, Định giá bất động sản : Nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ Môi giới, Định giá bất động sản :  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Sở Xây dựng các tỉnh thành phố V/ TRÌNH TỰ THU HỒI CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN : - Khi người được cấp chứng chỉ Môi giới, Định giá bất động sản thuộc diện quy định tại khoản 1 mục III Hướng dẫn này, Sở Xây dựng tỉnh, thành phố có thẩm quyền sẽ ra Thông báo thu hồi chứng chỉ Môi giới, Định giá bất động sản. - Thông báo thu hồi sẽ được gửi tới người bị thu hồi chứng chỉ, Uỷ ban nhân dân địa phương - nơi người bị thu hồi chứng chỉ cư trú, cơ quan nơi người bị thu hồi chứng chỉ, - Theo thời gian tại Thông báo thu hồi chứng chỉ, người bị thu hồi chứng chỉ có trách nhiệm nộp lại chứng chỉ Môi giới, Định giá tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Sở Xây dựng tỉnh, thành phố ; ký biên bản thu hồi chứng chỉ. Chúc bạn thành công!  

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :

Tin liên quan

Danh mục

Loading...

Bài xem nhiều

Bài nổi bật