Thay đổi đăng ký kinh doanh

Hướng dẫn thay đổi ĐKKD đối với DN thay đổi mệnh giá cổ phần
Hướng dẫn thay đổi ĐKKD đối với DN thay đổi mệnh giá cổ phần
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • 28 thГЎng 6, 2011

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 26 Luật Doanh nghiệp thì khi thay đổi các vấn đề trong nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan Đăng ký kinh doanh trong ...

Thay đổi đăng ký kinh doanh trong trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh
Thay đổi đăng ký kinh doanh trong trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • 08 thГЎng 6, 2011

1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. 2. ...

Hồ sơ thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh Văn phòng đại diện
Hồ sơ thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh Văn phòng đại diện
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • 08 thГЎng 6, 2011

1. Hồ sơ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh: 1.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. 1.2. Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi ...

Hồ sơ thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh Công ty liên doanh
Hồ sơ thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh Công ty liên doanh
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • 08 thГЎng 6, 2011

1. Hồ sơ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh: 1.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. 1.2. Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi ...

Hồ sơ thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh Công ty 100% vốn nước ngoài
Hồ sơ thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh Công ty 100% vốn nước ngoài
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • 08 thГЎng 6, 2011

1. Hồ sơ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh: 1.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. 1.2. Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi ...

Hồ sơ thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh chi nhánh
Hồ sơ thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh chi nhánh
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • 08 thГЎng 6, 2011

1. Hồ sơ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh: 1.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. 1.2. Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay ...

Hướng dẫn hồ sơ thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh Công ty TNHH Hai thành viên trở lên
Hướng dẫn hồ sơ thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh Công ty TNHH Hai thành viên trở lên
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • 08 thГЎng 6, 2011

1. Hồ sơ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh: 1.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. 1.2. Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi ...

Hồ sơ thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh Công ty Hợp Danh
Hồ sơ thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh Công ty Hợp Danh
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • 08 thГЎng 6, 2011

1. Hồ sơ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh: 1.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. 1.2. Quyết định bằng văn bản của các thành viên hợp danh Công ty hợp danh về việc ...

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • 08 thГЎng 6, 2011

Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thì trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty ...

Hồ sơ thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần
Hồ sơ thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • 17 thГЎng 4, 2011

1. Hồ sơ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh: 1.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. 1.2. Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay ...

Tư vấn Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh TNHH 2 thành viên
Tư vấn Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh TNHH 2 thành viên
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • 17 thГЎng 4, 2011

Quý khách đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh? Hay quý Khách đang có kế hoạch thay đổi một số nội dung trong đăng ký kinh doanh của quý Doanh nghiệp? Văn phòng Luật sư Luật Bắc Việt sẽ tư vấn ...

 Thay đổi Đăng ký Kinh doanh tại Yên Bái
Thay đổi Đăng ký Kinh doanh tại Yên Bái
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • 14 thГЎng 3, 2011

Thay đổi Đăng ký Kinh doanh tại Yên BáiLà công ty tư vấn chuyên về tư vấn Kinh doanh - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Bắc Việt Luật cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan ...

Thay đổi Đăng ký Kinh doanh tại Vĩnh Phúc
Thay đổi Đăng ký Kinh doanh tại Vĩnh Phúc
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • 14 thГЎng 3, 2011

Thay đổi Đăng ký Kinh doanh tại Vĩnh PhúcLà công ty tư vấn chuyên về tư vấn Kinh doanh - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Bắc Việt Luật cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan ...

Thay đổi Đăng ký Kinh doanh tại Vĩnh Long
Thay đổi Đăng ký Kinh doanh tại Vĩnh Long
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • 14 thГЎng 3, 2011

Thay đổi Đăng ký Kinh doanh tại Vĩnh LongLà công ty tư vấn chuyên về tư vấn Kinh doanh - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Bắc Việt Luật cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan ...

 Thay đổi Đăng ký Kinh doanh tại Tiền Giang
Thay đổi Đăng ký Kinh doanh tại Tiền Giang
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • 14 thГЎng 3, 2011

Thay đổi Đăng ký Kinh doanh tại Tiền GiangLà công ty tư vấn chuyên về tư vấn Kinh doanh - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Bắc Việt Luật cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan ...

 Thay đổi Đăng ký Kinh doanh tại Thừa Thiên Huế
Thay đổi Đăng ký Kinh doanh tại Thừa Thiên Huế
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • 14 thГЎng 3, 2011

Thay đổi Đăng ký Kinh doanh tại Thừa Thiên HuếLà công ty tư vấn chuyên về tư vấn Kinh doanh - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Bắc Việt Luật cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn pháp luật ...

 Thay đổi Đăng ký Kinh doanh tại Thanh Hóa
Thay đổi Đăng ký Kinh doanh tại Thanh Hóa
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • 14 thГЎng 3, 2011

Thay đổi Đăng ký Kinh doanh tại Thanh HóaLà công ty tư vấn chuyên về tư vấn Kinh doanh - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Bắc Việt Luật cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan ...

Thay đổi Đăng ký Kinh doanh tại Thái Nguyên
Thay đổi Đăng ký Kinh doanh tại Thái Nguyên
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • 14 thГЎng 3, 2011

Thay đổi Đăng ký Kinh doanh tại Thái NguyênLà công ty tư vấn chuyên về tư vấn Kinh doanh - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Bắc Việt Luật cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan ...

 Thay đổi Đăng ký Kinh doanh tại Thái Bình
Thay đổi Đăng ký Kinh doanh tại Thái Bình
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • 14 thГЎng 3, 2011

Thay đổi Đăng ký Kinh doanh tại Thái BìnhLà công ty tư vấn chuyên về tư vấn Kinh doanh - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Bắc Việt Luật cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan ...

Thay đổi Đăng ký Kinh doanh tại Tây Ninh
Thay đổi Đăng ký Kinh doanh tại Tây Ninh
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • 14 thГЎng 3, 2011

Thay đổi Đăng ký Kinh doanh tại Tây NinhLà công ty tư vấn chuyên về tư vấn Kinh doanh - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Bắc Việt Luật cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan ...

Trang: 1234