Thành lập trường học

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP CƠ SỞ GIÁO DỤC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP CƠ SỞ GIÁO DỤC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
  • Thành lập trường học
  • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -  Nghị định 06/2000/NĐ-CP ngày 06/3/2000 của Chính phủ về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vục khám chữa bệnh, giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa ...

Tư vấn thành lập trường mầm non liên doanh
Tư vấn thành lập trường mầm non liên doanh
  • Thành lập trường học
  • 09 thГЎng 6, 2011

Thành phần hồ sơ : 1. Đơn đề nghị thành lập trường; 2. Đề án tổ chức và hoạt động thành lập trường 3. Tờ trình về đề án thành lập, cơ cấu tổ chức và hoạt động 4. Luận ...

Tư vấn thành lập trường mầm non 100% vốn nước ngoài
Tư vấn thành lập trường mầm non 100% vốn nước ngoài
  • Thành lập trường học
  • 09 thГЎng 6, 2011

Thành phần hồ sơ : 1. Đơn đề nghị thành lập trường; 2. Đề án tổ chức và hoạt động thành lập trường 3. Tờ trình về đề án thành lập, cơ cấu tổ chức và hoạt động 4. Luận ...

Tư vấn thành lập trường mầm non tư thục
Tư vấn thành lập trường mầm non tư thục
  • Thành lập trường học
  • 31 thГЎng 5, 2011

Thành phần hồ sơ : 1. Đơn đề nghị thành lập trường; 2. Đề án tổ chức và hoạt động thành lập trường 3. Tờ trình về đề án thành lập, cơ cấu tổ chức và hoạt động 4. Luận ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật