Thẩm định kết quả đấu thầu

Phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu
Phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu
  • Thẩm định kết quả đấu thầu
  • 28 thГЎng 6, 2011

PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT TRONG ĐẤU THẦU Thủ tướng Chính phủ 1. Đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp quyết định đầu tư: a) Phê duyệt kế hoạch đấu ...

Giám đốc thi công công trình có vai trò và vị trí gì?
Giám đốc thi công công trình có vai trò và vị trí gì?
  • Thẩm định kết quả đấu thầu
  • 28 thГЎng 6, 2011

Giám đốc thi công công trình là người chịu trách nhiệm toàn bộ việc quản lý các dự án thi công, là trung tâm quản lý các dự án thi công, chiếm vị trí cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động ...

Tư vấn đấu thầu - thẩm định kết quả đấu thầu
Tư vấn đấu thầu - thẩm định kết quả đấu thầu
  • Thẩm định kết quả đấu thầu
  • 21 thГЎng 4, 2011

Dịch vụ tư vấn đấu thầu hiện nay được các cơ quan, đơn vị thực hiện đấu thầu ngày càng quan tâm sử dụng nhằm đảm bảo quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng quy định ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật