Quy định mới ban hành

Hồ sơ, thủ tục giảm tiền thuê đất năm 2021 theo Quyết định 27/2021/QĐ-TTg
Hồ sơ, thủ tục giảm tiền thuê đất năm 2021 theo Quyết định 27/2021/QĐ-TTg
  • Quy định mới ban hành
  • 28 thГЎng 9, 2021

Thủ tướng ban hành Quyết định 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, hồ sơ thủ tục để giảm 30% tiền thuê ...

Danh mục

Loading...