Lập hồ sơ mời thầu

Dịch vụ tư vấn đấu thầu xây lắp trong hồ sơ mời thầu
Dịch vụ tư vấn đấu thầu xây lắp trong hồ sơ mời thầu
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

Dịch vụ tư vấn hồ sơ đấu thầu xây lắp. Bắc Việt Luật – cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn đấu thầu, cung cấp thông tin về đấu thầu và các thông tin khác liên quan. Mời các bạn tham ...

Mẫu thư mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn
Mẫu thư mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

MẪU THƯ MỜI THẦU GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN (Áp dụng đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi khi đã xác định được danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu) ……, ngày ……… ...

Điều kiện cụ thể của hợp đồng hồ sơ mời thầu xây lắp
Điều kiện cụ thể của hợp đồng hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG Điều Khoản Nội dung 1 3 Chủ đầu tư: _____________________ [Ghi tên chủ đầu tư] 4 Nhà thầu: ______________________ [Ghi tên nhà thầu] 6 Tư ...

Quản lý chi phí hồ sơ mời thầu xây lắp
Quản lý chi phí hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

QUẢN LÝ CHI PHÍ Biểu giá hợp đồng Biểu giá hợp đồng nêu tại Phụ lục 1 là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm các hạng mục công việc mà nhà thầu phải thực hiện ...

Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện hồ sơ mời thầu xây lắp
Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN _____, ngày ____ tháng ____ năm ____ Tên nhà thầu: ______________________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu] Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp ...

Giấy ủy quyền hồ sơ mời thầu xây lắp
Giấy ủy quyền hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

GIẤY ỦY QUYỀN Hôm nay, ngày ___ tháng ___ năm ____, tại ________ Tôi là ____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện ...

Đơn dự thầu hồ sơ mời thầu xây lắp
Đơn dự thầu hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

ĐƠN DỰ THẦU _____, ngày ____ tháng ____ năm ______ Kính gửi: _______________ [Ghi tên bên mời thầu] (sau đây gọi là bên mời thầu) Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ ...

Hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu
Hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 10 thГЎng 4, 2011

Hỏi: Hình thức chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa rất phổ biến. Ngoài nội dung khác nhau giữa HSMT và HSYC về vấn đề nêu nhãn hiệu và xuất xứ hàng hóa thì cần phải lưu ý những nội dung ...

Thời điểm ghi trong Bảo lãnh dự thầu
Thời điểm ghi trong Bảo lãnh dự thầu
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 10 thГЎng 4, 2011

Hỏi: Trong 1 cuộc đấu thầu, trong HSMT yêu cầu hiệu lực của đảm bảo dự thầu là 120 ngày, như thế tức là phải có hiệu lực kể từ thời điểm đóng thầu là từ 9h ngày 10/10/2009 đến 9h ngày ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật