Lập giá gói thầu

Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ
Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ
  • Lập giá gói thầu
  • 28 thГЎng 6, 2011

1. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp hoặc gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ tổng thầu thiết kế) có giá dưới 3 tỷ đồng, việc đấu thầu rộng rãi hoặc hạn chế được ...

Giới thiệu dự án và gói thầu hồ sơ mời thầu xây lắp
Giới thiệu dự án và gói thầu hồ sơ mời thầu xây lắp
  • Lập giá gói thầu
  • 27 thГЎng 6, 2011

Chương này giới thiệu khái quát thông tin về dự án và gói thầu như địa điểm thực hiện dự án, quy mô của dự án, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin cần thiết khác. 1. ...

Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu gói thầu xây lắp
Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu gói thầu xây lắp
  • Lập giá gói thầu
  • 27 thГЎng 6, 2011

KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU _____, ngày ____ tháng ____ năm ____ Tên nhà thầu: _________________________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu] A. Tóm tắt các số liệu về tài chính trong ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật