Kiến thức đấu thầu

Nhà thầu và công trinh Cầu Nhật Tân
Nhà thầu và công trinh Cầu Nhật Tân
  • Kiến thức đấu thầu
  • 28 thГЎng 6, 2011

Sau hai lần đấu thầu không có nhà thầu tham gia vì e ngại công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), sáng 10.5, gói thầu số 2 cũng được khởi công. Cầu Nhật Tân là dự án quan trọng nối Hà Nội với các ...

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
  • Kiến thức đấu thầu
  • 28 thГЎng 6, 2011

QUỐC HỘI  Luật số: 38/2009/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT  SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT LIÊN ...

Điều kiện năng lực của cá nhân, tổ chức hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Điều kiện năng lực của cá nhân, tổ chức hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
  • Kiến thức đấu thầu
  • 28 thГЎng 6, 2011

Trong cơ chế thị trường, kỹ sư định giá là chức danh nghề nghiệp quan trọng. Các cá nhân này sẽ thực hiện việc xác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với từng giai đoạn của ...

Các bên tham gia hợp đồng và các loại hợp đồng xây dựng
Các bên tham gia hợp đồng và các loại hợp đồng xây dựng
  • Kiến thức đấu thầu
  • 28 thГЎng 6, 2011

Các bên tham gia hợp đồng xây dựng gồm: 1. Bên giao thầu là chủ đầu tư (thường gọi là A hay bên A) hoặc tổng thầu hoặc nhà thầu chính (thường gọi là B hay bên B) 2. Bên nhận thầu là: + ...

THÀNH LẬP CÔNG TY XÂY DỰNG
THÀNH LẬP CÔNG TY XÂY DỰNG
  • Kiến thức đấu thầu
  • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật xây dựng số 16/2003/QH11; - Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Nghị định của Chính Phủ số 88/2006/NĐ-CP ban hành ngày 29 tháng 8 ...