Giấy phép lao động

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN CÁC HỢP ĐỒNG KINH TẾ THƯƠNG MẠI
GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN CÁC HỢP ĐỒNG KINH TẾ THƯƠNG MẠI
 • Giấy phép lao động
 • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:   - Bộ luật lao động; - NĐ 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ qui định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN; - TT 08/2008 ngày 10/6/2008 ...

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
 • Giấy phép lao động
 • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ qui định  về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; - Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ...

Điều Kiện Về Độ Tuổi Xin Cấp Giấy Phép Lao Động
Điều Kiện Về Độ Tuổi Xin Cấp Giấy Phép Lao Động
 • Giấy phép lao động
 • 09 thГЎng 6, 2011

Câu hỏi: Tôi là công dân Trung Quốc, có bằng Thạc sỹ ngành sợi đã trên 60 tuổi nhưng được thuê làm việc cho một công ty Việt Nam vậy tôi có được cấp giấy phép lao động không? Trả ...

Xác Nhân Đào Tạo Không Đủ Điều Kiện Xin Cấp Giấy Phép Lao Động
Xác Nhân Đào Tạo Không Đủ Điều Kiện Xin Cấp Giấy Phép Lao Động
 • Giấy phép lao động
 • 09 thГЎng 6, 2011

Câu hỏi: Tôi đã học lớp đào tạo ngắn hạn của trường đại học vậy bằng của tôi có được chấp thuận hay không? Trả lời: Theo quy định tại điểm đ khoản 1 mục II của thông tư ...

Thời hạn của giấy phép lao động
Thời hạn của giấy phép lao động
 • Giấy phép lao động
 • 09 thГЎng 6, 2011

Câu hỏi: Thời hạn tối đa của giấy phép lao động là bao lâu và có thể được gia hạn không? Trả lời: Theo quy định Nghị định số 34/2008/NĐ-CP (được Chính phủ ban hành ngày 25/3) thay thế ...

Các Trường Hợp Miễn Xin Cấp Giấy Phép Lao Động
Các Trường Hợp Miễn Xin Cấp Giấy Phép Lao Động
 • Giấy phép lao động
 • 09 thГЎng 6, 2011

Câu hỏi: Trường hợp nào được miễn không xin giấy phép lao động? Trả lời: Theo quy định tại Điều 9 nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008. Quy định 1. Người nước ngoài làm ...

Các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực, vô hiệu
Các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực, vô hiệu
 • Giấy phép lao động
 • 09 thГЎng 6, 2011

BVL LawFirm trao đổi cùng bạn nội dung các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực pháp luật hoặc vô hiệu như sau: Giấy phép lao động hết thời hạn; Chấm dứt hợp đồng lao ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật