Giấy phép kinh doanh rượu

CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU
CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU
  • Giấy phép kinh doanh rượu
  • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Thương mại 2005; - Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 7/4/2008 của Chính Phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; - Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công thương ...

Giấy phép kinh doanh rượu
Giấy phép kinh doanh rượu
  • Giấy phép kinh doanh rượu
  • 09 thГЎng 6, 2011

BVL LawFirm giấy phép kinh doanh rượu trọn gói từ A-Z như soạn thảo hồ sơgiấy phép kinh doanh rượu, tư vấn khách hàng hiểu rõ hơn về lợi ích của giấy phép kinh doanh rượu 1.Đơn đề nghị ...

Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân thuộc làng nghề (Mục đích kinh doanh)
Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân thuộc làng nghề (Mục đích kinh doanh)
  • Giấy phép kinh doanh rượu
  • 09 thГЎng 6, 2011

Thành phần hồ sơ : 1.  Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo mẫu tại Phụ lục 4, kèm theo Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ ...

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh Rượu trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu huỷ
Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh Rượu trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu huỷ
  • Giấy phép kinh doanh rượu
  • 09 thГЎng 6, 2011

Thành phần hồ sơ  : 1.  Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh Rượu; 2.  Bản gốc hoặc bản sao giấy phép kinh doanh Rượu (nếu có). Số bộ hồ sơ: 1 bộ  

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh buôn bán rượu
Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh buôn bán rượu
  • Giấy phép kinh doanh rượu
  • 09 thГЎng 6, 2011

Thành phần hồ sơ  : 1.  Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh buôn bán rượu (theo mẫu); 2.  Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 3.  Phương án kinh doanh gồm các nội ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật