Giấy phép kinh doanh hóa chất

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HÓA CHẤT ĐỘC HẠI VÀ SẢN PHẨM CÓ HÓA CHẤT ĐỘC HẠI
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HÓA CHẤT ĐỘC HẠI VÀ SẢN PHẨM CÓ HÓA CHẤT ĐỘC HẠI
  • Giấy phép kinh doanh hóa chất
  • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Điều 14, chương III của Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007; - Điều 7 của Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006; Điều 5, điều 9 chương II của Nghị định số ...

Giấy phép kinh doanh hóa chất
Giấy phép kinh doanh hóa chất
  • Giấy phép kinh doanh hóa chất
  • 09 thГЎng 6, 2011

BVL LawFirm là công ty tư vấn và cung ứng dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp.BVL LawFirm chuyên tư vấn xin Giấy phép kinh doanh hóa chất, cung cấp hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh hóa chất, đại diện khách hàng ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật