ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYÊN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH, KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP HOẶC NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYÊN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH, KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP HOẶC NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

LUẬT SƯ TƯ VẤN:

Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng (li-xăng) các đối tượng SHCN nêu trên phải bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. Tên đầy đủ và địa chỉ của Bên giao li-xăng và Bên nhận li-xăng.

2. Thông tin chi tiết về đối tượng SHCN được chuyển giao.

3. Phạm vi li-xăng, trong đó nêu rõ:

- Dạng Hợp đồng li-xăng: Độc quyền hay không độc quyền;

- Đối tượng li-xăng được xác định bằng giới hạn quyền sử dụng (thuộc các hành vi sử dụng) và giới hạn đối tượng SHCN (thuộc khối lượng bảo hộ đối tượng SHCN);

- Phạm vi lãnh thổ của Hợp đồng li-xăng (lãnh thổ Việt Nam);

- Thời hạn Hợp đồng li-xăng (trong phạm vi thời hạn bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghệp hoặc nhãn hiệu hàng hoá tại thời điểm chuyển giao);

- Giá li-xăng.

4. Đối với hợp đồng li-xăng thứ cấp, phạm vi li-xăng phải thuộc phạm vi li-xăng của Hợp đồng li-xăng độc quyền trên thứ cấp tương ứng.

5. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng.

6. Điều kiện sửa đổi, chấm dứt và vô hiệu hợp đồng.

7. Các biện pháp giải quyết khiếu nại và tranh chấp.

8. Ngày và nơi ký kết hợp đồng.

9. Chữ ký của các Bên hoặc của người đại diện có thẩm quyền của các Bên, kèm theo họ tên, chức vụ của người ký.

Lưu ý:

1. Hợp đồng li-xăng phải được đăng ký với Cục Sở hữu công nghiệp để có hiệu lực pháp luật.

2. Chữ ký của người ký hợp đồng phải được xác nhận bằng cách đóng dấu của công ty hoặc được cơ quan Công chứng chứng thực.

Tài liệu cần cung cấp cho việc đăng ký Hợp đồng li-xăng bao gồm:

1. Giấy Uỷ quyền có dấu và chữ ký của Bên giao li-xăng và Bên nhận li-xăng (yêu cầu nộp đồng thời với đơn; bản sao Giấy uỷ quyền được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn, bản gốc phải được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn).

2. Hai bản gốc Hợp đồng li-xăng hoặc hai bản sao có công chứng Hợp đồng li-xăng kèm theo các phụ lục (nếu có).

3. Bản sao có công chứng Bằng đốc quyền sáng chế, Bằng đốc quyền Giải pháp hữu ích, Bằng độc quyền KDCN, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá.

4. Bản sao có công chứng Giấy phép/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Bên nhận li-xăng (áp dụng trong trường hợp đối tượng chuyển giao là nhãn hiệu hàng hoá).  

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :

Tin liên quan

Danh mục

Loading...

Bài xem nhiều

Bài nổi bật