Chị Định Thầu

Dịch vụ và quy trình chỉ định thầu
Dịch vụ và quy trình chỉ định thầu
 • Chị Định Thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

Quy trình chỉ định thầu thông thường đối với một gói thầu . Dịch vụ tư vấn đấu thầu của Luật Bắc Việt cung cấp cho khách hàng tham khảo Bước 1: Lập và phê duyệt hồ sơ yêu cầuHồ sơ ...

Các trường hợp được chỉ định thầu
Các trường hợp được chỉ định thầu
 • Chị Định Thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu phải được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 20 của Luật Đấu thầu và Điều 101 của Luật Xây dựng.Các ...

Quy trình chỉ định thầu
Quy trình chỉ định thầu
 • Chị Định Thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

1. Quy trình thực hiện chỉ định thầu đối với một gói thầu (trừ gói thầu có giá dưới 150 triệu đồng), bao gồm: a) Lập và phát hành hồ sơ yêu cầu; b) Chuẩn bị hồ sơ đề xuất; c) ...

Về quy định Chỉ định thầu tại Điều 41 NĐ85/CP
Về quy định Chỉ định thầu tại Điều 41 NĐ85/CP
 • Chị Định Thầu
 • 10 thГЎng 6, 2011

Hỏi: Về quy trình Chỉ định thầu (CĐT) quy định tại Điều 41 NĐ85/CP khoản 2 (quy trình rút gọn) không quy định phải thẩm định kết quả CĐT trước khi phê duyệt. Điều này có phù hợp với quy ...

Quy trình xác định nhà thầu trong chỉ định thầu
Quy trình xác định nhà thầu trong chỉ định thầu
 • Chị Định Thầu
 • 10 thГЎng 6, 2011

Hỏi: Trong quy trình chỉ định thầu (CĐT) Điều 41 NĐ85/CP có quy định “Chủ đầu tư phê duyệt HSYC và xác định một nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm (NL&KN)…” điểm a thuộc khoản 1, ...

Quy trình chỉ định thầu
Quy trình chỉ định thầu
 • Chị Định Thầu
 • 10 thГЎng 6, 2011

1. Quy trình thực hiện chỉ định thầu đối với một gói thầu (trừ gói thầu có giá dưới 150 triệu đồng), bao gồm: a) Lập và phát hành hồ sơ yêu cầu; b) Chuẩn bị hồ sơ đề xuất; c) ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật