Quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 10 lượt xem
  • 0 bình luận
Thông tư này quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm quy định tại Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10/3/2005 quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa (Nghị định số 29/2005/NĐ-CP)...
Số hiệu 35/2010/TT-BCA
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công an
Ngày ban hành: 11/10/2010
Ngày hiệu lực: 25/11/2010
Người ký: Bộ trưởng
Tên file: Thong_tu_35_BCA.doc
Dung lượng: 90,624 bytes
Download tại đây
  • TAG :