Những loại phí quái chiêu của nhà băng

Dịch vụ luật sư

Ngân hàng và doanh nghiệp tranh chấp tài sản: Rối như canh hẹ
Ngân hàng và doanh nghiệp tranh chấp tài sản: Rối như canh hẹ
  • Tranh tụng ngân hàng

  • 30 tháng 6, 2011

Được tỉnh cấp mười nghìn mét vuông đất, Cty TNHH Bình Minh dùng ngay quyết định này thế chấp Ngân hàng Công thương ...