Luật Thương mại

CÓ HAY KHÔNG SỰ ĐỘC LẬP XÉT XỬ TRONG WTO?
CÓ HAY KHÔNG SỰ ĐỘC LẬP XÉT XỬ TRONG WTO?
 • Luật Thương mại
 • 18 tháng 5, 2011

THÔNG TIN PHÁP LUẬT BỘ CÔNG THƯƠNG - Câu trả lời đơn giản cho câu hỏi này là hệ thống xét xử của WTO thiếu sự độc lập vì cơ quan chính của nó, DSB (Dispute Settlement Body – Cơ quan Giải quyết ...

HIỆP ĐỊNH VỀ HẦNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI VÀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TẠI VIỆT NAM
HIỆP ĐỊNH VỀ HẦNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI VÀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TẠI VIỆT NAM
 • Luật Thương mại
 • 18 tháng 5, 2011

THS. VŨ THẾ QUANG – Cục Hàng hải Việt Nam Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), ra đời trên cơ sở Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới, do các nước thành viên của GATT ký ngày ...

MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VỀ PHÁP LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ
MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VỀ PHÁP LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ
 • Luật Thương mại
 • 18 tháng 5, 2011

Nội dung sự việc 1: Tàu được thuê khứ hồi theo mẫu hợp đồng ASBATANK VOY để chở dầu thô đến cảng đến và nhận dầu fuel để vận chuyển về cảng xuất phát. Trong hợp đồng các bên đã ...

“QUI VỀ 0” (ZEROING) TRONG TÍNH TOÁN BIÊN ĐỘ PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI CÁC VỤ KIỆN CHỐNG PHÁ GIÁ TẠI MỸ
“QUI VỀ 0” (ZEROING) TRONG TÍNH TOÁN BIÊN ĐỘ PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI CÁC VỤ KIỆN CHỐNG PHÁ GIÁ TẠI MỸ
 • Luật Thương mại
 • 18 tháng 5, 2011

THS. NGUYỄN PHƯƠNG LAN – Giảng viên Đại học Luật Hà Nội Những năm gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn do chính sách bảo hộ mậu dịch của Mỹ và một trong các biện pháp ...

KINH NGHIỆM CỦA NHẬT BẢN TRONG CÁC TRANH CHẤP LIẾN QUAN TỚI THUẾ ĐỐI KHÁNG
KINH NGHIỆM CỦA NHẬT BẢN TRONG CÁC TRANH CHẤP LIẾN QUAN TỚI THUẾ ĐỐI KHÁNG
 • Luật Thương mại
 • 18 tháng 5, 2011

KEN MATSUMOTO – Chủ tịch Tập đoàn Hợp tác Quốc tế KM,Nguyên Giám đốc Trung tâm Thương mại Bình đẳng Nhật Bản I. Kinh nghiệm của Nhật Bản trong các tranh chấp về thuế Chống trợ ...

VỤ KIỆN TỰ VỆ ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM – THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM
VỤ KIỆN TỰ VỆ ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM – THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM
 • Luật Thương mại
 • 18 tháng 5, 2011

TS. HOÀNG THỊ THANH THỦY – Giảng viên Khoa Luật Đại học KTQD Hà Nội, LS tư vấn tại Văn phòng Luật Gide Loyrette Nouel Sau gần 3 năm gia nhập WTO, thị trường Việt Nam đã có đủ thời gian để kiểm ...

ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
 • Luật Thương mại
 • 18 tháng 5, 2011

LS. NGÔ VĂN HIỆP – Văn phòng luật sư Hiệp và  Liên danh Đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là một loại đàm phán trong đó có ít nhất hai bên chủ thể có trụ sở thương mại ...

TRANH CHẤP VỀ HÀNG DỆT MAY TRONG WTO VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHO VIỆT NAM
TRANH CHẤP VỀ HÀNG DỆT MAY TRONG WTO VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHO VIỆT NAM
 • Luật Thương mại
 • 18 tháng 5, 2011

THS. NGUYỄN THỊ VŨ HÀ – Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế,  Đại học Quốc gia Hà Nội TÓM TẮT. Dệt may là một ngành hàng quan trọng của Việt Nam trong việc giải quyết công ăn ...

CÁC QUI ĐỊNH QUỐC TẾ VỀ THƯƠNG MẠI VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN CẤM NHẬP KHẨU, CẤM LƯU THÔNG CÁC HÀNG HÓA ẢNH HƯỞNG TỚI MÔI TRƯỜNG
CÁC QUI ĐỊNH QUỐC TẾ VỀ THƯƠNG MẠI VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN CẤM NHẬP KHẨU, CẤM LƯU THÔNG CÁC HÀNG HÓA ẢNH HƯỞNG TỚI MÔI TRƯỜNG
 • Luật Thương mại
 • 18 tháng 5, 2011

1. Các Điều ước quốc tế về môi trường về cấm nhập khẩu và lưu thông hàng hoá. Cho đến thời điểm hiện nay đã có trên 140 Hiệp định quốc tế về môi trường và các công cụ quốc tế ...

TỰ DO HOÁ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN?
TỰ DO HOÁ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN?
 • Luật Thương mại
 • 18 tháng 5, 2011

NGUYỄN THÀNH HƯNG (Tổng hợp) Dịch vụ, từ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến các dịch vụ tài chính ngân hàng, đã và đang trở thành ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nền ...

VIỆT NAM CẢM NHẬN MẶT TRÁI CỦA THƯƠNG MẠI TỰ DO
VIỆT NAM CẢM NHẬN MẶT TRÁI CỦA THƯƠNG MẠI TỰ DO
 • Luật Thương mại
 • 18 tháng 5, 2011

TRẦN LÊ ANH Với việc thực thi Hiệp định Thương mại Song phương Việt Nam – Hoa Kỳ và gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nền kinh tế của Việt Nam giờ đã hội nhập vào hệ thống ...

VIỆT NAM SAU 2 NĂM GIA NHẬP WTO
VIỆT NAM SAU 2 NĂM GIA NHẬP WTO
 • Luật Thương mại
 • 18 tháng 5, 2011

PHẠM GIA KHIÊM – Chủ tịch Ủy ban quốc gia Hợp tác kinh tế quốc tế Việt Nam sau hai năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBQG-HTKTQT Phạm Gia Khiêm Việt Nam chính ...

THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ (CISG)
THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ (CISG)
 • Luật Thương mại
 • 18 tháng 5, 2011

CỔNG THÔNG TIN PHÁP LUẬT, BỘ CÔNG THƯƠNG - Hiện nay, sự tồn tại của CISG được giới luật sư trong lĩnh vực thương mại quốc tế biết đến khá rộng rãi. Tuy nhiên, khuynh hướng loại trừ không áp ...

KINH NGHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP VÀ QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ
KINH NGHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP VÀ QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ
 • Luật Thương mại
 • 18 tháng 5, 2011

GS. BRUCE A. BLONIGEN – Khoa Kinh tế thuộc Đại học Oregon, chuyên gia nghiên cứu của NBER, Cộng tác viên của Trung tâm Nghiên cứu Toàn cầu hóa và Chính sách Kinh tế Leverhulme (GEP) Giới thiệu Điều ...

GIỚI THIỆU VỀ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ
GIỚI THIỆU VỀ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ
 • Luật Thương mại
 • 18 tháng 5, 2011

THÔNG TIN PHÁP LUẬT BỘ CÔNG THƯƠNG - Ngày 18/3/1965, Trung tâm Giải quyết Tranh chấp Đầu tư Quốc tế (ICSID) được WB thành lập theo Công ước năm 1965 về Giải quyết Tranh chấp Đầu tư giữa các Quốc ...

QUI CHẾ NỀN KINH TẾ PHI THỊ TRƯỜNG TRONG PHÁP LUẬT CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA EU VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TRONG CÁC VỤ KIỆN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA VIỆT NAM
QUI CHẾ NỀN KINH TẾ PHI THỊ TRƯỜNG TRONG PHÁP LUẬT CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA EU VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TRONG CÁC VỤ KIỆN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA VIỆT NAM
 • Luật Thương mại
 • 18 tháng 5, 2011

THS. TRẦN THU HƯỜNG – Bộ Tư pháp Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới từ năm 2007 và chấp nhận thời hạn 12 năm cho quy chế nền kinh tế phi thị trường ...

CÓ HAY KHÔNG SỰ ĐỘC LẬP XÉT XỬ TRONG WTO?
CÓ HAY KHÔNG SỰ ĐỘC LẬP XÉT XỬ TRONG WTO?
 • Luật Thương mại
 • 18 tháng 5, 2011

THÔNG TIN PHÁP LUẬT BỘ CÔNG THƯƠNG - Câu trả lời đơn giản cho câu hỏi này là hệ thống xét xử của WTO thiếu sự độc lập vì cơ quan chính của nó, DSB (Dispute Settlement Body – Cơ quan Giải quyết ...

MỘT SỐ SAI LẦM CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHÓAN VIỆT NAM
MỘT SỐ SAI LẦM CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHÓAN VIỆT NAM
 • Luật Thương mại
 • 18 tháng 5, 2011

Trong không khí nóng bỏng của TTCK Việt Nam, tôi xin mạn phép trình bày một số sai lầm của các nhà đầu tư chứng khoán. Cái này đúc kết từ kinh nghiệm và quan sát. Tôi viết bài này với tất cả ...

TỔNG HỢP KINH NGHIỆM CHO NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHÓAN
TỔNG HỢP KINH NGHIỆM CHO NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHÓAN
 • Luật Thương mại
 • 18 tháng 5, 2011

1. Cẩm nang cho nhà đầu tư mới vào nghề Trên thị trường chứng khoán (TTCK) có nhiều nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu (CP) xuất phát từ những mẹo do bạn bè mách bảo, các cú điện thoại của ...

LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN: HỘI KHOA HỌC KINH TẾ VIỆT NAM
LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN: HỘI KHOA HỌC KINH TẾ VIỆT NAM "LÊN TIẾNG"
 • Luật Thương mại
 • 18 tháng 5, 2011

Những ý kiến đóng góp của Hội để Luật Thuế thu nhập cá nhân phù hợp hơn với điều kiện cụ thể trong giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội nước ta hiện nay. Mọi người đều nhất trí ...