Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ

  • Bài viết
  • 23 tháng 6, 2011
  • 132 lượt xem
  • 0 bình luận
Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu phê duyệt đề án đóng cửa mỏ hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn  tại mục c Thủ tục này và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ - Sở Tài nguyên và Môi trường. - Bộ phận tiếp nhận nhận sẽ ghi Giấy biên nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và chuyển hồ sơ cho Phòng Khoáng sản - Sở Tài nguyên và Môi trường. + Bước 2: Phòng Khoáng sản tiếp nhận hồ sơ và tiến hành kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ, Sở TN&MT có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ cho đúng yêu cầu. + Bước 3. Phòng Khoáng sản tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa, thu thập ý kiến của các cơ quan liên quan. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết lý do không được phê duyệt hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường ra quyết định phê duyệt. + Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến nhận Quyết định tại Sở TN&MT. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ - Sở TN&MT. Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Tờ trình xin phê duyệt đề án đóng cửa mỏ (bản chính). - Đề án đóng cửa mỏ (bản chính). - Bản đồ hiện trạng khu vực đóng cửa mỏ (bản chính). * Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và ra quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân Cơ quan thực hiện TTHC: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Lệ phí: Không Yêu cầu, điều kiện của việc thực hiện TTHC: Không. Căn cứ pháp lý của TTHC: - Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2005. - Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản; có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. - Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản; có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. - Quyết định số 1456/QĐ-ĐCKS ngày 04 tháng 9 năm 1997 của Bộ Công nghiệp, có hiệu lực thi hành sau 30 ngày, kể từ ngày ký. - Quyết định số 45/2006/QÐ-UBND ngày  26/9/2006 của UBND tỉnh Về việc ban hành quy định về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.  

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :