Công văn của Tổng cục Thuế số 977/TCT-CS ngày 29/3/2010 về việc miễn tiền thuê đất đối với dự án bãi đỗ xe của Công ty CP Taxi Hà Nội

  • Bài viết
  • 26 tháng 7, 2010
  • 73 lượt xem
  • 0 bình luận

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 905/CT-THDT ngày 15/01/2010 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc miễn tiền thuê đất đối với dự án bãi đỗ xe của Công ty cổ phần Taxi Hà Nội. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg ngày 20/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về miễn tiền thuê đất để xây dựng trân bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng quy định:

“Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Hợp tác xã được Nhà nước cho thuê đất để kinh doanh vận tải hành khách công cộng tại các quận, thành phố, thị xã thuộc các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đất đối với diện tích đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe (bao gồm cả khu bán vé, khu quản lý điều hành, khu phục vụ công cộng) phục vụ cho hoạt động vận tải hành khách công cộng.

Đối với diện tích đất không sử dụng vào mục đích nêu trên (nếu có) phải nộp tiền thuê đất theo quy định hiện hành.”

Căn cứ theo quy định trên, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà nội kiểm tra cụ thể và đối chiếu theo quy định tại Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg để xác định cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà nội được biết./.


"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :