Home » VĂN BẢN LUẬT » Văn bản đầu tư » Về việc thành lập Bộ phận “Một cửa liên thông” giải quyết thủ tục cho các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Về việc thành lập Bộ phận “Một cửa liên thông” giải quyết thủ tục cho các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment