Home » Pháp Luật thuế » Thuế - Lệ phí » Về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp Chứng minh Nhân dân

Về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp Chứng minh Nhân dân

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment