Home » Pháp Luật thuế » Thuế - Lệ phí » Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đại Ngãi (thuộc Cụm phà Vàm Cống)

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đại Ngãi (thuộc Cụm phà Vàm Cống)

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment