Home » VĂN BẢN LUẬT » Văn bản khác » Về chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố

Về chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment