Home » VĂN BẢN LUẬT » Văn bản doanh nghiệp » V/v chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp của Công ty Tư vấn địa ốc Sài Gòn.

V/v chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp của Công ty Tư vấn địa ốc Sài Gòn.

New

New

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment