Home » VĂN BẢN LUẬT » Quy định mới ban hành » Hợp đòng mùa vụ 3 tháng trở lên buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp 2015

Hợp đòng mùa vụ 3 tháng trở lên buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp 2015

Hợp đồng mùa vụ cũng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp Người lao động làm việc theo mùa vụ từ 3 tháng trở lên buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Với Luật Việc làm, so với quy định trước đây, đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ có thêm người lao động làm việc theo hợp đồng mùa vụ từ đủ 3 tháng trở lên. Mặt khác, cũng không còn quy định người sử dụng lao động có sử dụng từ 10 người lao động trở lên mới phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, người lao động giúp việc gia đình hoặc đang hưởng lương hưu thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment