Home » NGHIÊN CỨU LUẬT » Luật lao động » Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng, thang máy và thang cuốn

Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng, thang máy và thang cuốn

Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các máy, thiết bị:
1. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng (QTKĐ 001: 2008/BLĐTBXH);
2. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang cuốn (QTKĐ 002: 2008/BLĐTBXH);
3. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện và thang máy thủy lực (QTKĐ 003: 2008/BLĐTBXH);

Số hiệu66/2008/QĐ-BLĐTBXH
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:Bộ LĐTBXH
Ngày ban hành:29/12/2008
Người ký:Thứ trưởng
Tên file:Quyet dinh so 66 ban hanh TBN-TM-TCC.doc
Dung lượng:41,984 bytes

Download tại đây

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment