Về việc trao giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu về An toàn lao động

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 15 lượt xem
  • 0 bình luận
Ban hành Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu về An toàn lao động hàng năm và Quy chế về Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu về An toàn lao động (có mẫu biểu tượng và Quy chế kèm theo)
Số hiệu 107/QĐ-LĐTBXH
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ LĐTBXH
Ngày ban hành: 20/01/2009
Người ký: Thứ trưởng
Tên file: QC DN tieu bieu_2009.doc
Dung lượng: 520,192 bytes
Download tại đây
  • TAG :