Về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 14 lượt xem
  • 0 bình luận
Nay quy định chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày, nghỉ ngày thứ bẩy và chủ nhật hàng tuần đối với cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là đơn vị).
Số hiệu 188/1999/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 17/09/1999
Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải
Tên file: QD-188-99-TTg.pdf
Dung lượng: 63,707 bytes
Download tại đây
  • TAG :