Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Mục II Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17/3/1999 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 11 lượt xem
  • 0 bình luận
Số hiệu 10 /2006/TTLT - BLĐTBXH - BYT
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế, Tổng LĐLĐ VN
Ngày ban hành: 12/09/2006
Tên file: TT lien tich 10-2006 -sd.pdf
Dung lượng: 36,890 bytes
Download tại đây
  • TAG :