Quyết định số 147/QĐ-LĐTBXH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn lao động

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 14 lượt xem
  • 0 bình luận
Quyết định số 147/QĐ-LĐTBXH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn lao động
Số hiệu 147/QĐ-LĐTBXH
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ LĐTBXH
Ngày ban hành: 22/01/2008
Người ký: Bộ trưởng Bộ LĐTBXH
Tên file: Quyet dinh thanh lap Cuc ATLD 2008.doc
Dung lượng: 1,711,616 bytes
Download tại đây
  • TAG :