Quyết định bổ sung 04 bệnh nghề nghiệp vào Danh mục các bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 12 lượt xem
  • 0 bình luận
Bổ sung 04 bệnh nghề nghiệp (kèm theo tiêu chuẩn chẩn đoán và tiêu chuẩn giám định) vào Danh mục các bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm:
Số hiệu 27/2006/QĐ-BYT
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Ngày ban hành: 21/09/2006
Người ký: Thứ trưởng Bộ Y tế
Tên file: Quyet dinh bo sung 4BNN.pdf
Dung lượng: 32,077 bytes
Download tại đây
  • TAG :