Quy định, hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 15 lượt xem
  • 0 bình luận
Thi hành Nghị định 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động; sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định, hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
Số hiệu 23/2003/TT-BLĐTBXH
Loại văn bản: Thông tư
Ngày ban hành: 03/11/2003
Người ký: Bộ trưởng Bộ LĐTBXH
Tên file: thong tu 23 -2003.pdf
Dung lượng: 257,388 bytes
Download tại đây
  • TAG :