Quy định danh mục nghề, công việc và các điều kiện được nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 11 lượt xem
  • 0 bình luận
Danh mục nghề, công việc cho phép trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc có thể được sửa đổi, bổ sung khi có yêu cầu, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội
Số hiệu 21/1999/TT-BLĐTBXH
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ BLĐTBXH
Ngày ban hành: 11/09/1999
Tên file: Quy dinh danh muc nghe, cong viec va cac dieu kien duoc nhan tre em chua du 15 tuoi vao lam viec.doc
Dung lượng: 28,672 bytes
Download tại đây
  • TAG :