Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ

  • Bài viết
  • 25 tháng 6, 2011
  • 14 lượt xem
  • 0 bình luận
Người lao động nữ làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp của nhà nước mà không pahỉ là công chức, viên chức nhà nước; nếu là công chức, viên chức nhà nước thì phải là những người được làm những việc mà quy chế công chức không cấm
Số hiệu 23/CP
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 18/04/1996
Người ký: Thủ thướng Phan văn Khải
Tên file: Quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh.pdf
Dung lượng: 151,265 bytes
Download tại đây
  • TAG :